שתפו לזיכוי הרבים

אחד היה אברהם

הילולת רבינו הקדוש סוכות תשעא

התגברות הבעל דבר

שתפו לזיכוי הרבים