פרשת השבוע תצוה

שתפו לזיכוי הרבים

עלון לשבת של ישיבת נצח מאיר הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א ראש ישיבת ברסלב מאיר פרשת תצוה להורדה והדפסה – http://www.netzah-meir.com/wp-content/uploads/2018/02/עלון-לשבת-פרשת-תצוה.pdf  

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "אשרי תמימי דרך" (ליקוטי מוהר"ן סימן א)

שתפו לזיכוי הרבים

הארות על מאמר "אשרי תמימי דרך" (ליקוטי מוהר"ן  סימן א) כי האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשי"ת ע"י אותו דבר. כי לית אתר פנוי מיניה וכל העולם כולו מלא אלקות וכמ"ש חז"ל (ירושלמי תענית פ"א

שתפו לזיכוי הרבים

האפס לנצח חסדו – פירוש על התיקון הכללי

שתפו לזיכוי הרבים

האפס לנצח חסדו. מי שיודע שהוא אפס, ומרגיש את עצמו אפס, אזי "לנצח חסדו" אזי מתחיל סיכוי שיתחיל לקלוט את הבלי העולם הזה ולחשוב על התכלית שהיא חיי נצח ! אי נמי (עוד פירוש) לצדיק האמת המכונה ´נצח´ יפנה ויקבל ישועתו וחסדו ותיקונו, בודאי. האפס לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור. ראשי תיבות חלה —

שתפו לזיכוי הרבים

פדיון נפש

שתפו לזיכוי הרבים

מה זה פדיון נפש ? כיצד והאם זה פועל ? כוחו של פדיון נפש הידוע בסגולתו לבטל גזרות מעל האדם ולפתוח את מזלו לטובה. יש כמה סוגים וכוונות של פדיון נפש. לא כל רב יכול לעשות פדיון, ישנם זמנים ותאריכים מיוחדים המסוגלים ביותר לכך.  כמה צריך לתת לפדיון נפש ? דבר ראשון פדיון נפש טוב לעשות כמה פעמים

שתפו לזיכוי הרבים

מתנות לאביונים אלול

שתפו לזיכוי הרבים

אלו”ל ראשי תיבות “איש לרעהו ומתנות לאביונים”. מתנות לאביונים שנותנים בפורים – זה זמן סגולי מיוחד וגדול כמו ימי חודש הרחמים והסליחות של אלול וכיפורים בפורים שותיים יין מחלקים מתנות לאביונים לכל הפשוט יד, ומשלוחי מנות מקושטים בגוונים עילאין, כולם שמחים ועל כן עושים תשובה מאהבה, כיום כיפורים – שעושים תשובה מיראה. וכן שמחת פורים

שתפו לזיכוי הרבים