פירוש על התיקון הכללי – ביום צרתי

שתפו לזיכוי הרבים

ביום צרתי… ידי לילה (בעת הצרות החשוכות כלילה) נגרה ולא תפוג,

בלי הפוגות ידי נגררת במחיאת כפיים להמתיק הדין (ע´ ליקו"מ ח"ב מד, שמחיאת כפים בתפילה בכוחה להמתיק דינים).

א"נ בניגון כלי הנגינה שזה בחי´ שמחה, ובירור הרוח טובה מתוך הרוח נכאה (ע´ ליקו"מ תורה רפב),

שזה בחי´ עסק בירור הנקודות טובות בעת קטנות המוחין.

אזכרה אלקים ואהמיה, אשיחה ותתעטף רוחי סלה — בזכות כמה דברים:

א) אחזת שמורות עיני. היינו בחרת במעשי הטובים, שמירת העיניים שבי.

ב) נפעמתי ולא אדבר. היינו בזכות שמירת הלשון, והתאפקות תגובה שמצידי, ובלימת פי.

ג) בזכות חִשבתי ימים מקדם — היינו חשבון הנפש, ומקודם עשיית מעשי — חִשבתי איך יראו ימי עלי אדמות, ובמה לשים עיקר השתדלותי, וממה להימנע.

ד) אזכרה נגינתי בלילה — היינו "בלילה" ובחושך ובשעת הדיכאון והחצי יאוש המכונה לילה ומוחין דקטנות,

"אזכרה נגינתי" דהיינו הרוח הטובה מתוך הרוח הנכאה כנודע, והיינו הנקודות טובות כנודע.

שהם עיקר ההתחזקות אצל כל אדם כמבואר בליקו"מ (סי´ רפב).

תיקון הכללי ישיבת ברסלב

שתפו לזיכוי הרבים

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *