מתנות לאביונים אלול

שתפו לזיכוי הרבים

אלו”ל ראשי תיבות “איש לרעהו ומתנות לאביונים”. מתנות לאביונים שנותנים בפורים – זה זמן סגולי מיוחד וגדול כמו ימי חודש הרחמים והסליחות של אלול וכיפורים בפורים שותיים יין מחלקים מתנות לאביונים לכל הפשוט יד, ומשלוחי מנות מקושטים בגוונים עילאין, כולם שמחים ועל כן עושים תשובה מאהבה, כיום כיפורים – שעושים תשובה מיראה. וכן שמחת פורים

שתפו לזיכוי הרבים
תיקון נפטרים ז באדר

תיקון נפטרים ז באדר

שתפו לזיכוי הרבים

תיקון נפטרים – מיועד להוסיף זכויות ולעורר רחמים עבור עלית נשמת הנפטרים מעלה מעלה בעולמות העליונים ולעשות להם נחת רוח עצום. תיקון נפטרים ז באדר ז' באדר הוא יום שנולד בו משה רבינו ויום שנפטר לעולמו במיתת נשיקה. ביום זה – נוהגים חסידים ואנשי מעשה להתענות ביום זה ולומר 'סדר תיקון ליום ז' אדר' ככתוב בסידורים, לפי

שתפו לזיכוי הרבים

מצוות מתנות לאביונים

  מתנות לאביונים היא אחת ממצוות יום פורים הקדוש עצם המצווה היא לתת צדקה לעניים בכדיי לשמח את נפשם ובכדיי שיוכלו לקיים סעודת פורים מהודרת וכראוי ולהרגיש כחלק מן הכלל. כל הפושט יד נותנים לו לכן ראוי לתת לכל אביון צדקה בפורים. קיצור הלכות מתנות לאביונים מצווה על כל אחד מישראל אפילו עני המתפרנס מן