מצוות מתנות לאביונים

מתנות לאביונים היא אחת ממצוות יום פורים הקדוש. עצם המצווה היא לתת צדקה לעניים בכדיי לשמח את נפשם ובכדיי שיוכלו לקיים סעודת פורים מהודרת וכראוי ולהרגיש כחלק מן הכלל. כל הפושט יד נותנים לו לכן ראוי לתת לכל אביון צדקה בפורים. קיצור הלכות מתנות לאביונים מצווה על כל אחד מישראל אפילו עני המתפרנס מן הצדקה

בקרו גם ב : ברסלב | תיקון הכללי | פרשת השבוע | תפילת הדרך | ברכת המזון | אמירת קדיש