מי שרוצה חיים טובים

שתפו לזיכוי הרבים

מי שרוצה חיים טובים הן בעוה"ז וק"ו לעוה"ב צריך להזהר לקיים מצות ה' בשמחה, כי זהו סוד הברכות והקללות, כמ"ש בפ' כי תבא (דברים כח, מז) שכל הצ"ח קללות באים "תחת אשר לא עבדת את הוי'ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל", נמצא שאע"פ שקיימו המצוות ועבדו את ה' אבל לא בשמחה – זוהי סיבה

שתפו לזיכוי הרבים

סם חיים

שתפו לזיכוי הרבים

ושמתם את דברי אלה, אמרו חז"ל זכה – התורה נעשית לו סם חיים (שמתם, סם תם), לא זכה – נעשית לו סם מות. וצריכים רחמי שמיים ותפילה שהתורה לא תיהי' נעשית אצלו ח"ו סם מות, דהיינו ערמומיות להתחכם ולעקוף ולבטל התורה ורצון ה' האמיתי, ושלא יהא נעשה בעל גאווה, ושלא יעשה מתנגד על צדיקי אמת,

שתפו לזיכוי הרבים

מחשבה

שתפו לזיכוי הרבים

כשם שבדבר שבקדושה יש מחשבה דיבור מעשה (וסימנך מד"ם), כך ח"ו בפגמים וכו', ויש בדבר קום עשה, ולא תעשה. ומחשבה היינו "חשב מה" היינו מה התכלית ומה יצא בסוף של הסוף מכל התאות ומכל העסקים שאדם עושה ומתעסק בהאי עלמא שפילא. ועוד מחשבה היינו "מח – שבה" שכבר בשעה שח"ו איזה מחשבה פגומה או פסלוה

שתפו לזיכוי הרבים

להיות עבד השם נותן שלוות נפש

שתפו לזיכוי הרבים

יהי רצון שנזכה להבין ולהפנים כי אין דבר טוב אמיתי לנצח כ"א לבטל דעתנו [המעורבב והמבולבל, המטופש והמדומין] בפני דעת תורתינו הקדושה [הוא רצון הבורא ב"ה] וצדיקיו [שהם זכו לדעת תורה, על רוב תיקון מעשיהם ומידותיהם ותאותיהם עד שזכו שאין להם שום רצון עצמי כי אם רצון השם, וע"י עול התורה אחר תיקון המעשים כנ"ל],

שתפו לזיכוי הרבים

התחזקות בלימוד

שתפו לזיכוי הרבים

יהי רצון שהשי"ת יצילנו מפגם הל"ט מלאכות דסטרא אחרא שהם הל"ט מלקיות שהם מטרידים את רוב העולם ביגיעות וטירדות העולם הזה, אשר הם רצים כל ימיהם אחר פרנסתם ביגיעות וטירחות גדולות מאד, והם אוכלי לחם עצבון בזעת אפם יאכלו לחם עד שובם אל האדמה. ויש מהם ששמחים בהנ"ל "א? ב??י נישט לערנען", כי יש בחי'

שתפו לזיכוי הרבים

בקרו גם ב : ברסלב | תיקון הכללי | פרשת השבוע | תפילת הדרך | ברכת המזון | אמירת קדיש