אהבת השלום

שתפו לזיכוי הרבים

יהי רצון שנזכה להיות תמיד אוהב שלום ורודף [עשיית] שלום, בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו [ואעפ"כ עיקר עיסקו יהי' בתורה, וכמ"ש חז"ל ותלמוד תורה כנגד כולם]. וידוע ומפורסם שהנשיא של ארה"ב לשעבר ריצ'רד ניקסון ניסה כמה וכמה פעמים בכמה מערכות בחירות להיות נשיא ולא הצליח מכיון שהיה מסוכסך עם אשתו ותקופה אף היה גרוש,

שתפו לזיכוי הרבים