ליקוטי מוהר"ן – תנינא

שתפו לזיכוי הרבים

  תקעו ממשלה – א תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו (תהלים פ"א): א כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים (עיין תיקון עין דף קלז, וזה התכלית והסוף של ישראל, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (ירושלמי שבת פרק ב'): 'עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת', שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה

שתפו לזיכוי הרבים